NAVI team, s.r.o.

IČO: 28189019
DIČ: CZ 28189019

Číslo účtu: 3913861001/ 5500
Raiffeisenbank a.s. 
IBAN: CZ2055000000003913861001

Sídlo firmy
Konstantinova 1481/20
149 00  Praha  4

Obchodní kancelář
Petra Bezruče 476
289 11  Pečky

Tel:  +420 603 468 453
E-mail:  info@navi.cz
Odborný garant projektu
MUDr. Hana Taxová
E-mail:  taxova@infolekar.cz

Senior Brand Manager
Pavlína Dvořáková

Web
www.miminko.navi.cz